21, జులై 2019, ఆదివారం

telugology


తొలిపలుకు 

సాంకేతిక విప్లవంలో మనం గ్రాహకులుగానే మిగిలిపోకుండా దాని  సృష్టి కర్తలుగా కూడా మారాలి . దానికోసం మనం నిరంతరం ఆంగ్ల మాధ్యమాలలో సృష్టిస్తున్న అద్భుతమయిన టెక్నాలజీ సాహిత్యాన్ని  అందిపుచ్చుకోవాలి. దానికి సమయాంతో పాటు చరిత్ర కి  సంబంధించిన విషయాల మీద అవగాహన కావాలి. 

ఇరవయ్యేళ్ళ అనుభవంతో నాకు తెలిసిన విషయాలని మీ ముందుకి ఈ పాడ్ కాస్ట్ ద్వారా తీసుకువస్తున్నాను. ఇది తెలుగువాళ్ళ సామూహిక విజ్ఞనాన్ని ముందుకి తీసుకెళ్లగలదని భావిస్తున్నాను 


శ్రీహర్ష 

ప్రముఖంగా ..

బ్లూటూత్

బ్లూటూత్ - bluetooth Vijay Gudimella · Podcastu - బ్లూటూత్ -Bluetooth