5, ఫిబ్రవరి 2020, బుధవారం

ప్రొగ్రామింగు లాంగ్వేజస్

ఈ సంచిక లో ఈ క్రింది  పది ప్రోగ్రామింగు లాంవేజస్ తీసుకుని వాటి గురించి చాలా పై పైన మాట్లాదుకుందాం

స్విఫ్ట్ , స్కాలా , జావా , జావాస్క్రిప్ట్, రష్ట్ , గో, కాట్లిన్ , పైథాన్, టైప్ స్క్రి ప్ట్ , క్లోజర్


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

రామ కోటి

ఐఫొన్లో మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తోంది.. బోలెడు తప్పులూ నిదానంగా రామజపం చేస్తూ కిందకి వెళ్ళండి .. సర్రున లాగేస్తే పని చెయ్యదు :-) ...