4, మే 2020, సోమవారం

కాఫ్కా అంటే ?


కాఫ్కా ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ?
ఒక సరదా ఉదాహరణతో తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాంకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

బ్లూటూత్

బ్లూటూత్ - bluetooth Vijay Gudimella · Podcastu - బ్లూటూత్ -Bluetooth