4, మే 2020, సోమవారం

కాఫ్కా అంటే ?


కాఫ్కా ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ?
ఒక సరదా ఉదాహరణతో తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాంకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

రామ కోటి

ఐఫొన్లో మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తోంది.. బోలెడు తప్పులూ నిదానంగా రామజపం చేస్తూ కిందకి వెళ్ళండి .. సర్రున లాగేస్తే పని చెయ్యదు :-) ...