22, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

ఉత్పలమాల కి దీనికి ఏంటి సంబంధం ?

 


ESB దత్తాంశ వాహకం
వ్యవస్థల మధ్య సారూప్యతలని ..స్వరూపన్ని అర్ధం చేస్కుంటే ఉపయోగాలు బోలెడు
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

బ్లూటూత్

బ్లూటూత్ - bluetooth Vijay Gudimella · Podcastu - బ్లూటూత్ -Bluetooth