26, డిసెంబర్ 2020, శనివారం

ప్రోక్సీ , రివర్స్ ప్రోక్సీ అంటే ఏంటి


ప్రోక్సీ , రివర్స్ ప్రోక్సీ అంటే ఏంటి ?
సాఫ్ట్‌వేర్ రూపకల్పనలో ప్రతినిధి (proxy) .. వికల్పకాల (reverse proxy) అవసరం ఏంటో ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాము
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

బ్లూటూత్

బ్లూటూత్ - bluetooth Vijay Gudimella · Podcastu - బ్లూటూత్ -Bluetooth