23, జనవరి 2021, శనివారం

అనుయోజన భాష - GraphQL in telugu


గ్రాఫ్ క్యు.ఎల్ విహంగవీక్షణం అవశ్యకత .. ప్రత్యామ్నాయాలు
సాఫ్ట్‌వేర్ రూపకల్పనలో అవసరం ఏంటో ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాము
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

రామ కోటి

ఐఫొన్లో మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తోంది.. బోలెడు తప్పులూ నిదానంగా రామజపం చేస్తూ కిందకి వెళ్ళండి .. సర్రున లాగేస్తే పని చెయ్యదు :-) ...