26, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

మెషిన్ లెర్నింగ్

అసలు నేర్చుకోవటం అంటే ఏంటి ? యంత్రాలు నేర్చుకోగలుగుతాయా ? 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ప్రముఖంగా ..

రామ కోటి

ఐఫొన్లో మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తోంది.. బోలెడు తప్పులూ నిదానంగా రామజపం చేస్తూ కిందకి వెళ్ళండి .. సర్రున లాగేస్తే పని చెయ్యదు :-) ...